Những điều bạn nên biết khi phỏng vấn tuyển dụng
Trong một cuộc khảo sát với 2000 quản lý, 33% trong số họ cho rằng chỉ cần 90 giây đầu của một cuộc phỏng vấn họ đã có thể biết họ nên thuê ai.
Do đó, infographic dưới đây là thông tin quan trọng giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho cuộc phỏng vấn xin việc của mình.


Nguồn: Internet