TS. Lê Thẩm Dương 2015: Kỹ năng làm việc nhóm & Quản trị thời gian